"İş Bankası kurumu, Cumhuriyet tarihinde ekonomi bakımından başlı başına yer alacaktır. Bu kurum, naçiz bir servetin bile ekonomik hayatta ferd menfaatlerine hasrolunmayıp ulus menfaatlerine hasredilmesinden çıkabilecek olan büyük neticeleri, az bir zamanda ve bahusus yepyeni bir devlet kuruluşunun türlü inkılâp güçlükleri içinde âlemşümul bir surette fi'len göstermiştir." K.Atatürk, 26 Ağustos 1936

      Büyük Kurucumuz Atatürk'ün yukarıda yer alan veciz cümlelerinde de ifade edildiği gibi Bankamız Cumhuriyet'le yaşıt tarihinde nice başarılara imza atmış, daha kuruluşunda, "Türkler bankacılık yapamaz" düşüncesini yıkarak, "sermayedarlığı yürütemezler" görüşünün de aksini ispat etmiştir.

      Ülke ekonomisinin kurulup güçlenmesinde öncü bir rol üstlenen Bankamız, yalnızca ulusal sermayenin oluşmasını değil, bu sermayenin verimli alanlara yatırılmasını da temel işlevleri arasında görmüştür. Kuruluşundan itibaren, bir taraftan çağdaş ve ulusal bankacılığı ülkemizde kurup geliştirmeye çalışan Bankamız, bir taraftan da Türkiye'nin sanayileşme çabasına katkıda bulunmuştur.

      Gurur duyduğumuz bu geçmiş, İş Bankası ailesinin yeni kuşakları için sürekli yükselen bir başarı çıtası ve önemli toplumsal sorumluluklar anlamını taşımaktadır.

      Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak, aynı zamanda ülkemizin kuruluş ve kalkınma öyküsü olan tarihimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek üzere 1990'ların sonlarında kurum tarihi çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmaların ilk ürünü olarak Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın işbirliğinde, Prof. Dr. Uygur Kocabaşoğlu'nun liderliğindeki bir ekibin kaleme aldığı "Türkiye İş Bankası Tarihi" kitabı basılmıştır.

      31 Ekim - 30 Aralık 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen "Cumhuriyet'e Doğru, 1919-1923 Özgürlük ve Bağımsızlık Yolunda" Sergisi ile açılacağını duyurduğumuz Türkiye İş Bankası Müzesi'nin bugün hayata geçirilmiş olmasından büyük bir onur duyuyoruz.

      83 yıldır İş Bankası'nda çalışan herkesin emeği ve İş Bankası'yla çalışan müşterilerimizin güvenini temel alan Türkiye İş Bankası Müzesi'nin hazırlanması aşamasında geniş katılımlı bir ekibin katkısı bulunmaktadır.

      Müzemizin hazırlık çalışmaları kapsamında 83 yıldır Türkiye'nin dört bir köşesinde biriken belgeler, fotoğraflar, filmler, objeler, hatta hafızalarda ve kalplerde yer etmiş hatıralar özenle toplanmış, belgelenmiş, ömürlerini gelecek nesillerle buluşacak şekilde uzatmak için restore edilmiş, korumaya alınmıştır. Uzmanlarca yüksek olduğu belirtilen maddi değerinin çok ötesinde manevi değere sahip olan, aziz bir hatıranın yansıması bu koleksiyonlara ev sahipliği yapan, kol kanat geren Yenicami Şubemiz tarihi binası da çağdaş müzeciliğin tüm gereksinimlerini karşılayacak biçimde, ancak tarihi özellikleri de korunarak hazırlanmıştır.

      Müzemizin yakın tarihimize ışık tutacağına ve geleceğimizi aydınlatacağına olan inancımızla, fikri, emeği ve desteği bulunan herkese teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,
Türkiye İş Bankası
Kasım 2007
 
      Türkiye İş Bankası, 1924 yılından günümüze Türkiye'de bankacılık sektörünün omurgasını oluşturmakta. İş Bankası'nın geçirdiği evrim, hem bankacılık ve finans tarihinde kilometre taşlarının, hem de iktisadi ve sosyal hayatta yaşanan dönüşümün ipuçlarını vermekte.

Daha fazla bilgi için>>
Pazartesi, dini bayramların ilk günleri ve 1 Ocak günü hariç her gün 10.00-18.00 arası açıktır.

Grup gezileri ve
ulaşım bilgileri için >>


İletişim Bilgileri:
HOBYAR MAH. BANKACILAR CAD.
NO:2 BAHÇEKAPI EMİÖNÜ İSTANBUL
T: +212 511 13 31
F: +212 526 77 29